Ποιότητα

quality
Βασική αρχή και δέσμευση της BAMBAS FROST αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της , είναι να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της στους απαιτούμενους χρόνους παράδοσης , να συμμορφώνεται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις των προϊόντων και να επιτυγχάνει τους Στόχους Ποιότητας που θέτει .

Για την επίτευξη των παραπάνω η διοίκηση της BAMBAS FROST :

  • Το ανοξείδωτο που χρησιμοποιείτε για την κατασκευή των προϊόντων είναι τύπου 304
  • Όλα τα ψυγεία και καταψύκτες είναι λειτουργιάς τύπου tropical (Τ) για θερμοκρασίες περιβάλλοντος + 43 °C
  • Όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα οι μηχανές των ψυγείων και τα εξαρτήματα των προϊόντων είναι επωνύμων οίκων που φημίζονται για την ποιότητα τους
  • Τα προϊόντα της κατασκευάζονται σύμφωνα με τη Δήλωση Συμμόρφωσης CE
  • Πιστοποιήθηκε και εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001
  • Ανασκοπεί και βελτιώνει διαρκώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της , όπου αυτό είναι εφικτό , φροντίζει για την ενσωμάτωση των πιο προηγμένων τεχνολογιών καθώς και για την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του
  • Διαθέτει πάντα τους απαραίτητους πόρους για την ορθή , αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρίας , ώστε να ενισχύει την ηγετική της θέση στην αγορά με ολοένα αυξανόμενη γκάμα προϊόντων
  • Ενημερώνει τους πελάτες της για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων της και προγραμματίζει τις εκάστοτε βελτιώσεις με βάση τις πληροφορίες που επιστρέφουν από αυτούς

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης , η οποία επιτυγχάνεται διαμέσου της συλλογικής προσπάθειας , συμμετοχής και ενημέρωσης , η BAMBAS FROST χρησιμοποιεί τη μακροχρόνια εμπειρία της και επενδύει στην ποιότητα των κατασκευών , στο σεβασμό και την ικανοποίηση των πελατών.

TUV_hellas_iso9001 thumb_rohs-compliant CE_L