158
  • 158

Σχάρες

Download pdf 
  • Περιγραφή
Μοντέλο SI 3 SI 4 SI 5 SI 6 SI 7 SI 8 SI 9 SI 10 SI 11
Διαστάσεις (ΠΧΒ) cm 41x49 48x50 56x50 68x50 50x50 48x40 56x40 68x40 50x40
Χρώμα Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox

 

Μοντέλο SL 3 SL 4 SL 5 SL 6 SL 7 SL 8 SL 9 SL 10 SL 11
Διαστάσεις (ΠΧΒ) cm 41x49 48x50 56x50 68x50 50x50 48x40 56x40 68x40 50x40
Χρώμα Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση