• Κατασκευασμένο εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Κατασκευασμένο εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Διαθέσιμο και σε γωνία κατάπαραγγελία
  • Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
  • Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας