• 189

  Θερμοστάτης carel για κατάψυξη

  • Ιδανικό για ψυκτικές εφαρμογές μέσων ή χαμηλών θερμοκρασιών
  • Εφοδιασμένο με 3 ρελέ για συμπιεστή
  • Απόψυξη η οποία μπορεί να είναι ή ηλεκτρική ή με θερμό αέριο και φώτα
  • Εφοδιασμένο με 2 εισόδους αισθητήρων NTC ή PTC, μια για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του χώρου και μια για τον έλεγχο της θερμοκρασίας τερματισμού της απόψυξης
  • Δυνατότητα προγραμματισμού μέσω του hot key
 • ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Easy-Cool

  Θερμοστάτης carel για συντήρηση

  • Θερμοστάτης με δυνατότητα απόψυξης για εφαρμογές ψύξης μεσαίων θερμοκρασιών
  • Παρέχει ένα ρελέ για τον συμπιεστή
  • Μία αναλογική είσοδο θερμοκρασίας τύπου NTC
  • Μία παραμετροποιήσιμη ψηφιακή είσοδο
  • Είναι παραμετροποιήσιμο μέσω του πληκτρολογίου ή »Hotkey»
 • ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ DIXEL ΚΑΤΑΨΥΞΗ

  Θερμοστάτης dixell κατάψυξη

  • Ιδανικό για ψυκτικές εφαρμογές μέσων ή χαμηλών θερμοκρασιών
  • Εφοδιασμένο με 3 ρελέ για συμπιεστή
  • Απόψυξη η οποία μπορεί να είναι ή ηλεκτρική ή με θερμό αέριο και φώτα
  • Εφοδιασμένο με 2 εισόδους αισθητήρων NTC ή PTC, μια για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του χώρου και μια για τον έλεγχο της θερμοκρασίας τερματισμού της απόψυξης
  • Δυνατότητα προγραμματισμού μέσω του hot key
 • ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ DIXEL ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

  Θερμοστάτης dixell συντήρηση

  • Θερμοστάτης με δυνατότητα απόψυξης για εφαρμογές ψύξης μεσαίων θερμοκρασιών
  • Παρέχει ένα ρελέ για τον συμπιεστή
  • Μία αναλογική είσοδο θερμοκρασίας τύπου NTC
  • Μία παραμετροποιήσιμη ψηφιακή είσοδο
  • Είναι παραμετροποιήσιμο μέσω του πληκτρολογίου ή »Hotkey»
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση