• Επαγγελματικού τύπου ψύκτης νερού για μεγάλες καταναλώσεις
  • Απόδοση έως και 250 ποτήρια νερό την ώρα
  • Ρυθμιστής θερμοκρασίας νερού
  • Στιβαρή κατασκευή