• Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Θερμομικτική βαλβίδα ζεστού και κρύου νερού
  • Κατάλληλη για χώρους προδιαγραφών HACCP
  • Λειτουργία με πεντάλ
  • Ανοξείδωτη βρύση
  • Αποχέτευση